حتما تا بحال تابلو های دیواری چند تکه را دیده اید که تصویر آنها با کنار هم قرار گرفتن شان معنی پیدا خواهد کرد. مت پاگلیس نام هنرمندی است که با استفاده از این ایده و تلفیق آن با هنر مجسمه سازی آثار جالبی تهیه کرده است. او مجسمه های دیواری خلق کرده است که نه تنها چند تکه هستند بلکه همانند آن تابلو ها با در کنار هم قرار گرفتن معنا پیدا میکنند.

 

مجسمه های چند تکه دیواری اثر مت پاگلیس (5 عکس)

مجسمه های چند تکه دیواری اثر مت پاگلیس (5 عکس)

مجسمه های چند تکه دیواری اثر مت پاگلیس (5 عکس)

مجسمه های چند تکه دیواری اثر مت پاگلیس (5 عکس)

مجسمه های چند تکه دیواری اثر مت پاگلیس (5 عکس)